Notícies

Vacunacio COVID-19 professionals mèdics

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya col·labora amb les autoritats sanitàries per facilitar l’accés a la vacunació COVID-19 a tots els metges en exercici dels sectors públic i privat

Com hem anant informant en els darrers dies, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) vetlla perquè tots els metges assistencials puguin estar vacunats enfront la COVID-19, d’ acord amb la priorització establerta en el pla dissenyat pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes. (Podeu consultar el document de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut).

El Departament de Salut ens ha fet arribar la informació que en les properes 12 setmanes disposaran dels vials suficients per poder vacunar en primera i segona dosi a tots els professionals i treballadors assistencials del sector públic i privat. Igualment ens informa que a efectes de calendari està previst finalitzar la vacunació de tots els professionals sanitaris a finals del mes de març de 2021.

Els metges i metgesses col·legiats que treballen al sector públic estan sent informats des dels seus centres de treball de l’operativa de vacunació organitzada en cadascun dels centres.

Pel que fa als col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics), el CCMC està en contacte permanent amb el Departament de Salut per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir l’administració de la vacuna en les properes setmanes (segons disponibilitat de dosis i de recursos).

Per poder definir el nombre de metges i metgesses que presten serveis assistencials al sector privat que hi estiguin interessats, cal emplenar el següent formulari.

ACCÉS AL FORMULARI DE VACUNACIÓ COVID19

Tan bon punt hi hagi novetats sobre aquesta operativa de vacunació, el CoMB n’informarà des del web col·legial i resta de canals de comunicació.

Per més informació pots adreçar-te a suportcovid19@comb.cat

 

Informació d'interès: