Notícies

banner_vacunacióCOVID19

ACTUALITZACIÓ - Dades dels treballadors dels centres sanitaris de l’àmbit privat de Catalunya per al llistat de la campanya de vacunació COVID-19

En relació a la sol·licitud per la inclusió del personal/ treballadors dels centres sanitaris en el llistat per a la vacunació de la COVID-19, la qual s’articula a través de la declaració jurada del titular del centre, us informem que s’han incorporat dues tipologies més a les categories professionals, un cop revisat per l’Administració Sanitària.

Cal tenir en compte que ens referim sense excepció, a personal de la consulta amb tasques assistencials i amb contacte directe amb els pacients:

  • Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (FP grau mig)
  • Tècnic superior en anatomia patològica i citologia
  • Tècnic superior en Dietètica
  • Tècnic superior en higiene bucodental
  • Tècnic superior en imatge per al diagnòstic
  • Tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic
  • Tècnic superior en audiopròtesis
  • Tècnic superior en radioteràpia
  • Tècnic superior en salut ambiental
  • Altre personal auxiliar*

*Personal de la consulta  amb tracte directe amb el pacient amb algun altre nivell professional.

Altre personal del centre sanitari (de recepció, secretaria, neteja, comercial, gerència, etc.) no serà inclòs a la llista de vacunació si no es tracta de treballadors que tinguin tasques assistencials/sanitàries. 

Formulari treballadors centres sanitaris àmbit privat