COVID-19

Informació d’institucions sanitàries i científiquesECDC

European Centre for Disease Prevention and Control
An agency of the European Union


OMS

World Health Organization


CDC

CDC - Centers for Disease Control and PreventionEpidemixs

Epidemixs Coronavirus

Diverses institucions sanitàries, entre les quals hi ha el CoMB, participen una aquesta eina digital amb informació actualitzada i validada sobre el coronavirus. L'aplicació està adreçada a professionals de la salut i ciutadans.COVID-19