home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR JACINT REVENTÓS I BORDOY
  Nasqué a Barcelona el 1883. El 1904 es llicencià a la Facultat de Medicina de Barcelona i es convertí en un dels pneumòlegs més destacats de Catalunya. Primer dirigí, juntament amb el doctor Sayé, el dispensari antituberculós de l'Hospital Clínic, des d'on introduí el pneumotòrax a la Península Ibèrica. Passà després a l'Hospital de Sant Pau, on dirigí el Servei de Pneumologia. El 1933 fou nomenat professor de Tisiologia de la Universitat Autònoma i fou elegit president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Morí a Barcelona el 1968.
     

Escultor: Pau Gargallo i Catalan (1881-1934)
Característiques: Placa amb llegenda i relleu amb el bust del doctor Reventós
Emplaçament: Plaça de Jacint Reventós
Any en què es va crear: 1995
Promotor: Fundació Uriach i Fundació Picasso - Reventós

Escultor:
Manuel Álvarez Losada (1945)
Característiques: Dues columnes de basalt revestides amb semicercles d'acer i element de ferro forjat a la part superior
Emplaçament: Plaça de Jacint Reventós
Any en què es va crear: El 1995, en la inauguració de la plaça que li està dedicada. El 1997, l'escultura es destruí en un accident d'una obra en un edifici proper. El 1998 es tornà a col·locar, després de ser reconstruïda
Promotor: Fundació Uriach i Fundació Picasso -Reventós