home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR EDUARD PEREARNAU I CASAS
  Nasqué a Barcelona el 1880. Estudià Medicina a Barcelona entre el 1895 i el 1902 i es formà en Urologia a París amb els doctors Albarran i Motz. Treballà a l'Hospital de la Santa Creu, primer, i a l'Hospital de Sant Pau, després. Fou un uròleg clínic destacat i el primer que publicà amb continuïtat a Catalunya sobre temes d'Urologia. Va presentar treballs en tots els congressos de metges de llengua catalana. Morí a Barcelona el 1957.
     
Escultor: Enric Casanovas i Roy (1882-1948)
Característiques: Bust de marbre
Emplaçament: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Any en què es va crear: 1920