home | mapa de Barcelona
anterior | següent 

DOCTOR MANUEL CORACHAN I GARCIA
  Nasqué a Xiva de Bunyol, la Foia de Bunyol, l'any 1881. S'especialitzà en Cirurgia amb Enric Ribas i Ribas, a l'Hospital de la Santa Creu, del servei de cirurgia del qual fou nomenat director el 1921. El mateix any fundà la Clínica Corachan i del 1932 al 1934 presidí l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques. El 1933 fou nomenat professor lliure de Patologia Quirúrgica de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1936 dirigí el Diccionari de Medicina, que fixà la terminologia mèdica en català, i fou conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. En esclatar la Guerra Civil anà a França i després a Veneçuela. El 1941 tornà a Barcelona. Com a cirurgià, gaudí de prestigi internacional i formà nombrosos deixebles. Morí a Barcelona l'any 1942.
     
Escultor: Vicenç Anton Puig
Característiques: Bust de bronze
Emplaçament: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Any en què es va crear:1942
Promotor: Iniciativa de la família