Crisi econòmica i sector sanitari

 

Consens polític per al futur del sistema sanitari

Jaume Padrós

"No té gaire sentit que es demani contínuament l'esforç als professionals de la salut i, alhora, no s'abordin mesures imprescindibles que afecten el disseny del sistema i que passen per augmentar els recursos i per un aprimament dels aparells burocràtics"

El COMB defensa els honoraris dels metges davant les entitats d'assegurances sanitàries

Ramon Torné

"Un 74% dels metges que treballen al sector de les mútues opinen que amb els actuals honoraris no es podrà garantir uns nivells de qualitat adequats a una correcta pràctica mèdica"

El COMB dóna suport a les necessitats dels metges

Marc Soler

"Podem dir que tenim, i millorem dia a dia, les eines per donar resposta als companys que, per circumstàncies temporals i diverses, tenen necessitat de la solidaritat dels metges i metgesses col·legiats"

El Servei d'Ocupació actualitza la base de dades dels metges inscrits

Berenguer Camps

"S'observa un augment d'un 31% de les ofertes d'especialistes respecte a l'any anterior"

Assessorament jurídic i laboral als col·legiats

Ignasi Pidevall

"Les consultes dels col·legiats s'han dirigit, principalment, a dos moments importants en la carrera professional: l'inici i la finalització de l'activitat com a professionals"

La Junta de Govern impulsa un projecte per promoure la participació dels col·legiats

Jaume Sellarès

"De juny a desembre de 2014 s'han fet 22 visites a centres de primària i hospitals, que han tingut molt bona acceptació i han generat un espai de conversa molt profitós entre professionals"

COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKZURICH