INFORME ANUAL 2009

Programa de Protecció Social

  • El Programa de Protecció Social fa balanç dels primers cinc anys de funcionament.
    Jaume Padrós i Antoni Calvo

    En aquests darrers cinc anys, el PPS ha atès un total de 5.673 persones. El 70% del pressupost s'ha dedicat a donar atenció a persones amb necessitats socials i atenció a la dependència. La resta, a mesures i serveis per a la conciliació de la vida personal i familiar amb l'activitat professional, com també a formació en matèria de protecció social

 

Mutual Medica BBVA ANDBANK Zurich