Los amigos mudos

Los amigos mudos

Autor: Dra. Consol Truchero Coma

Editorial Adeshoras. 2019
154 pàgines. Narrativa. Rústica
ISBN: 978-84-948659-7-8
14€
Correu de l’autora: trucherocoma@hotmail.com

Descarregar fragment
Arriba a aquest aparador de llibres la traducció al castellà -feta per Jordi Llavina, autor del pròleg- de l’original “Els amics muts”, de la Dra. Truchero. Es tracta de l’edició simultània en dues llengües de la primera obra no mèdica de l’autora.

Consta de dinou relats breus o contes, d’extensió variable, entre les quatre i les catorze pàgines cadascun, escrits amb una literatura precisa, directa, sense girs superflus i amb molts punts i seguit. Aquest estil és àgil i aconsegueix descripcions i històries en un mínim de línies. En ocasions l’argument és molt real i en altres més sorprenent, però sempre ajustat a entorns i personatges compatibles amb la quotidianitat.

Aquest florilegi de petits relats ens obre finestres a escenes de la vida que satisfan l’esperit; el conjunt ens atreu amb un vòrtex que acaba en la darrera pàgina.
Consol Truchero

Nada l’any el 1946 a la Pobla de Segur i criada a la Val d’Aran i al sud de França. Superat el batxillerat a Lleida, cursa Magisteri a Barcelona i Medicina a la UB, on es llicencia l’any 1973. Posteriorment exerceix la professió a Schleswig-Holstein i a Hamburg, on el 1981 s’especialitza en Anestèsia i Reanimació. El 1983 és especialista en Medicina Intensiva. A Catalunya treballa a l’UCI de l’Hospital de Bellvitge fins la seva jubilació, el 2012. Doctorada amb una tesi sobre lesions iatrogèniques traqueals.

Els darrers anys els ha dedicat en bona part a escriure i ha cursat l’itinerari de conte de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.