Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Reclamaciones por presunta malapraxis. ¿Existen diferencias entre médicos varones y mujeres?

Autor: Bruguera M., Gomez-Duran E.L., Arrizabalaga P., Arimany-Manso J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.medcli.2013.10.008
Any: 2014
ISSN: 257753
Categoria: Medicina Clínica
Volum: 143

Edicio: 9
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 420
Pàgina final: 421
Tipus: Carta