Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Professional liability claims in vascular surgery practice

Autor: Roche E., Gomez-Duran E.L., Benet-Trave J., Martin-Fumado C., Arimany-Manso J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.avsg.2012.11.015
Any: 2014
ISSN: 8905096
Categoria: Annals of Vascular Surgery
Volum: 28

Edicio: 2
Idioma: Inglés
Pàgina d'inici: 324
Pàgina final: 329
Tipus: Article