Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Las reclamaciones sobre responsabilidad profesional por especialidades en un escenario diferente al estadounidense

Autor: Arimany-Manso J., Gomez-Duran E.L., Aubia-Marimon J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.gaceta.2012.03.006
Any: 2013
ISSN: 2139111
Categoria: Gaseta Sanitària
Volum: 27

Edicio: 1
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 89
Pàgina final: 93
Tipus: Carta