Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Las agresiones a profesionales sanitarios

Autor: Gomez-Duran E.L., Gomez-Alarcon M., Arimany-Manso J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.reml.2012.02.001
Any: 2012
ISSN: 3774732
Categoria: Revista Espanyola de Medicina Legal
Volum: 38

Edicio: 1
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 1
Pàgina final: 2
Tipus: Editorial