Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

La responsabilidad profesional en cardiología

Autor: Arimany-Manso J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.recesp.2012.04.006
Any: 2012
ISSN: 3008932
Categoria: Revista Espanyola de Cardiologia
Volum: 65

Edicio: 9
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 788
Pàgina final: 790
Tipus: Revisió