Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

La nueva legislación sobre la receta médica

Autor: Arimany-Manso J., Gomez-Duran E.L., Martin-Fumado C.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.reml.2013.04.001
Any: 2013
ISSN: 3774732
Categoria: Revista Espanyola de Medicina Legal
Volum: 39

Edicio: 2
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 45
Pàgina final: 47
Tipus: Revisió