Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

La gestión de la responsabilidad profesional médica desde el colectivo de la profesión médica y enfocada a la seguridad clínica

Autor: Arimany-Manso J., Gomez-Duran E.L.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.reml.2013.09.001
Any: 2013
ISSN: 3774732
Categoria: Revista Espanyola de Medicina Legal
Volum: 39

Edicio: 4
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 142
Pàgina final: 148
Tipus: Article