Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Guía para prevenir las reclamaciones por presunta mala praxis médica, de cómo actuar cuando se producen y cómo defenderse judicialmente

Autor: Bruguera M., Arimany J., Bruguera R., Barberia E., Ferrer F., Sala J., Pujol Robinat A., Medallo Muniz J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.rce.2011.12.018
Any: 2012
ISSN: 142565
Categoria: Revista Clínica Espanyola
Volum: 212

Edicio: 4
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 198
Pàgina final: 205
Tipus: Revisió