Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Guía de práctica clínica sobre el trastorno bipolar: aspectos médico-legales

Autor: Gomez-Duran E.L., Martin-Fumado C., Arimany-Manso J.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.medcli.2013.10.004
Any: 2014
ISSN: 257753
Categoria: Medicina Clínica
Volum: 143

Edicio: 3
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici: 135
Pàgina final: 136
Tipus: Carta