Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Defecto de información en reclamaciones por responsabilidad profesional médica

Autor: Arimany-Manso J., Clos-Maso D., Benet-Trave J., Gomez-Duran E.L.

Enllaç

DOI: 10.1016/j.medcli.2014.10.026
Any: 2015
ISSN: 257753
Categoria: Medicina Clínica
Volum:

Edicio:
Idioma: Castellano
Pàgina d'inici:
Pàgina final:
Tipus: Article de premsa