Publicacions

Responsabilitat mèdica i Seguretat Clínica

Catastrophic medical malpractice payouts in Spain

Autor: Arimany-Manso J., Gomez-Duran E.L., Barbería-Marcalain E., Benet-Travé J., Martin-Fumado C.

Enllaç

DOI: 10.1111/jhq.12074
Any: 2015
ISSN:
Categoria: Journal for Healthcare Quality
Volum:

Edicio:
Idioma: Inglés
Pàgina d'inici:
Pàgina final:
Tipus: Article de premsa