Notícies

Visita de Rafael Ribó, Síndic de Greuges, al COMB

El passat dimarts 6 de setembre el Síndic de Greuges, el Sr. Rafael Ribó, i el seu equip van ser rebuts pel President del COMB, Dr. Miquel Bruguera.

L’objectiu de la visita va respondre a la voluntat conjunta d’establir acords de col·laboració que suposin millores en la coordinació de les actuacions que corresponen a les competències de cadascuna de les institucions.

El Col·legi assessorarà al Síndic de Greuges en les matèries que tinguin relació amb l’àmbit sanitari i que suposin una millora del nivell d’actuació de l’Administració Sanitària en relació amb l’activitat professional, la praxi mèdica i les diferents funcions relacionades amb la promoció de la salut.

D’altra banda, ambdues parts van posar en comú els diferents problemes que afecten el sistema sanitari, relacionats amb els professionals i que poden repercutir en el servei sanitari als ciutadans, com són la pressió assistencial en les urgències mèdiques, l’atenció continuada en l’Atenció Primària, les jubilacions, les llistes d’espera, les limitacions econòmiques del sistema de tipus crònic que suposen manca d’inversions i baixes retribucions dels seus professionals, etc.

El Sr. Ribó va definir els objectius del Síndic així com va explicar el treball que estan realitzant en la xarxa de drets per als ciutadans.

Per la seva banda, el Dr. Bruguera va explicar breument el treball que desenvolupa el Col·legi de Metges i, a més, va demanar al Sr. Ribó que s’interessés davant l’Administració per un tema concret que afecta a 700 companys jubilats de tot Catalunya del contenciós del règim AMF-AT gestionat per Previsión Sanitaria Nacional. Properament el COMB remetrà tota la informació disponible al Síndic.

Per últim es van establir els mecanismes de treball d’ambdues institucions per avançar en la confecció d’un conveni de col·laboració que permeti una millor coordinació de les institucions.
Barcelona, dimecres 7 de setembre de 2005

Visita del Síndic de Greuges al COMB
Visita del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, al COMB.