Notícies

metges jubilats

Vacunació COVID-19 per a metges jubilats

Davant del procés de vacunació enfront la COVID 19, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya(CCMC) ha ofert la seva col·laboració al Departament de Salut per tal de fer-la efectiva a tots els metges i metgesses, amb independència de l’àmbit -públic o privat- on desenvolupen la seva activitat, i d’acord amb les indicacions de les administracions sanitàries, les quals marquen unes prioritats a tot el personal sanitari en exercici assistencial.

Per tant, els metges i metgesses que percebin la pensió de jubilació, però que mantinguin l’activitat assistencial al sector privat* i que vulguin formar part de la llista de metges del sector privat que estem confeccionant per ser vacunats, cal que s’adrecin al següent formulari. 

La resta de companys i companyes hauran de romandre a l’espera que els pertoqui en el següent grup, segons l’estratègia de priorització acordada pel Ministeri de Sanitat i els Governs Autonòmics.

Per a més informació, podeu consultar a www.comb.cat També us podeus adreça a suportcovid19@comb.cat

 

*Metges en exercici professional assistencial que disposin de l’alta censal a l’Agència Tributària (model 036/037, antic IAE) per treball per compte propi, o que tinguin un contracte laboral en el sector privat compatible amb la pensió de jubilació.