Notícies

roda de premsa_OMC

Un 25% dels metges de l’Estat han estat de baixa per motius relacionats amb la COVID-19

L'estat de salut dels metges espanyols ha empitjorat notablement durant la pandèmia, al llarg del qual s’han arribat a aconseguir prevalences molt elevades de malestar i deteriorament físic, mental i emocional que, tot i lleugeres millores, mai arriben a recuperar-se. Així es desprèn de l’estudi Repercusiones de la COVID-19 sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España, realitzat per un grup de treball integrat pel Col·legi de Metges de Barcelona, la Fundació Galatea, l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), Mutual Mèdica i les professores Núria Mas, d'IESE Business School, i Judit Vall, de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB-UB), i que ha comptat amb la participació de 4.515 metges de tot l'Estat. Entre els principals resultats de l'estudi, destaca que el 25,5 % dels metges i metgesses han estat de baixa per motius relacionats amb la COVID-19, així com que un de cada quatre ha hagut de recórrer a serveis de suport a la salut mental o bé es plantegen fer-ho.

 

Aquest informe és una continuació de l’estudi Impacte de la COVID-19 sobre la salut dels professionals sanitaris, que es va presentar en roda de premsa l’octubre de 2020, i que s’havia elaborat amb dades de metges i metgesses de Catalunya exclusivament.  

 

 

Més informació