Notícies

Sentència del Tribunal Suprem referent a pensions d'AMF-AT

El Tribunal Suprem ha declarat que el període per reclamar a PSN les pensions d'AMF-AT és de cinc anys, ja que ha d'aplicar-se el termini de prescripció de cinc anys recollit al Codi Civil, i no el de caducitat (d'un any), contemplat en la Llei de Seguretat Social. Segons el veredicte, a partir de 1995, quan PSN es va transformar de mútua a prima fixa, "la concertació de l'assegurança tenia el caràcter de voluntari".


Gràcies a aquesta sentència, s'espera que augmentin les reclamacions contra la mútua. Per una banda, no tots els beneficiaris han rebut pensions fins desembre de 1999, per tant ara poden reclamar-les fins l'extinció del règim. Per altra banda, pot haver beneficiaris que encara no han reclamat, el dret dels quals no ha prescrit, segons el veredicte del Tribunal Suprem.

El Tribunal Suprem ha arribat a aquesta decisió, arran de l'estudi d'un recurs presentat per la vídua d'un metge que va estar cotitzant a PSN durant la seva vida laboral.

En relació a aquesta sentència, Jaume Padrós, secretari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ha declarat que és una gran notícia pel COMB i a més suposa una victòria per als metges i beneficiaris afectats, ja que en alguns casos, aquesta era la seva única pensió. D'altra banda, Padrós ha afirmat que aquesta decisió posa de relleu l'actitud d'insensibilitat de PSN cap als metges des que es va iniciar el conflicte i que la sentència del Tribunal Suprem és justa. Per últim també ha senyalat que des de 2000 està pendent la solució del problema, amb el qual es va comprometre el Govern i que encara està en espera.