Notícies

Reunió de la junta del CoMB amb la nova direcció del sindicat Metges de Catalunya

El passat dia 14 de setembre, representants de la junta del CoMB es van reunir amb els representants de la nova direcció del sindicat Metges de Catalunya (MC), constituïda després de les eleccions del passat mes de juny. A la trobada, hi van assistir, per part del Col·legi, el president, Jaume Padrós; la vicepresidenta, Elvira Bisbe, i el vicesecretari, Josep Maria Benet. Per part de MC, hi van prendre part el president, Jordi Cruz, i el secretari general, Josep Maria Puig. Durant la trobada, es va fer palesa la coincidència de les dues institucions pel que fa a quines són les necessitats i problemes de la professió.

D'esquerra a dreta: J. Cruz, E. Bisbe, J.M. Puig, J. Padrós i J.M. Benet
 
Els representants del Col·legi i del Sindicat van expressar el seu acord pel que fa a la necessitat de donar una resposta coordinada a la precarietat laboral. En aquest sentit, van destacar la importància de disposar d’informació actualitzada i objectiva sobre aquest problema, així com d’aprofitar l’experiència i la posició de MC dins de les organitzacions sanitàries, per tal de marcar uns objectius a curt, mig i llarg termini que permetin trobar i començar a aplicar solucions. El CoMB ha proposat un pla de xoc contra la precarietat laboral i ha posat en marxa algunes accions de caràcter intern. En coordinació amb MC, confia a poder avançar en tota la resta de mesures que requereixen la implicació del Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals sanitàries.

Les dificultats per conciliar la vida laboral, familiar i personal amb què es troba el col·lectiu mèdic (i, especialment, les dones) també van ser objecte d’anàlisi. Actualment, s’està duent a terme tota la tasca d’anàlisi de la situació i d’identificació de les principals dificultats amb què es troben els professionals per tal de formular propostes concretes.

També en l’àmbit laboral, MC i el CoMB van coincidir en la necessitat de construir i consolidar un espai propi de negociació amb els responsables dels centres sanitaris que permeti avançar en la implicació dels metges als centres de treball, tot impulsant la participació i el lideratge dels professionals. Pel que fa aquesta qüestió, els representants del Col·legi van manifestar novament el seu suport a la reivindicació de MC.

A la reunió, també es va destacar la urgència de fer una anàlisi i una previsió demogràfica ajustada de les necessitats que hi haurà en un futur immediat, tant pel que fa al nombre de professionals mèdics, com a la seva distribució per especialitats i als canvis en els models d’organització i participació. En aquest sentit, el CoMB es va posar a disposició del sindicat MC per elaborar estudis demogràfics que facilitin aquesta tasca.

Per últim, les dues institucions van coincidir a reconèixer la importància i el valor afegit que el treball en equip de metges, infermers i resta de professionals sanitaris ha aportat en les darreres dècades a la qualitat assistencial. Tant MC com el CoMB van insistir que qualsevol legislació que afecti aquests col·lectius ha de prioritzar el valor indiscutible d’aquest treball en equip. En aquest sentit, van compartir la seva inquietud davant les conseqüències que pugui tenir el Reial Decret 954/2015, de 23 de octubre, sobre la indicació de medicaments per part dels professionals d’infermeria.

Els representants del Col·legi van aprofitar l’ocasió per convidar els doctors Cruz i Puig a assistir al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, que se celebrarà el 10 de novembre de Girona. Alhora, van posar-los al corrent dels principals temes que s’hi debatran i de la importància que aquesta jornada tindrà per fer front als reptes futurs dels professionals. 

En acabar la trobada, ambdues institucions es van emplaçar a intensificar les relacions, tot mantenint reunions periòdiques amb l’objectiu de compartir informació i millorar la coordinació d’accions.