Notícies

Resum de la reunió de Degans de medicina i el COMB sobre demografia mèdica, accés a la universitat, canvis en l'examen MIR i incorporació de la troncalitat a la formació medica especialitzada