Notícies

Reportatge i editorial de La Vanguardia sobre les agressions a metges, i article d’opinió de la Dra. Pilar Arrizabalaga, Junta de Govern del COMB, al mateix diari

Reportatge i editorial de La Vanguardia sobre les agressions a metges, i article d’opinió de la Dra. Pilar Arrizabalaga, membre de la Junta de Govern del COMB, al mateix diari. Publicat el 16 de març.