Notícies

Regularització de l'activitat privada

Darrerament s’han adreçat al Col·legi alguns col·legiats amb dubtes i/o problemàtiques derivades de l’afiliació a la Seguretat Social en supòsit de l’exercici per compte propi  (professional) de la medicina. És per això que volem recordar-li que la legislació vigent estableix que qualsevol tipus d’activitat sanitària privada desenvolupada per compte propi per llicenciats o graduats en medicina comporta l’obligatorietat d’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), a no ser que s’hagi optat per contractar el producte MEL (Metges en Exercici Lliure) de Mutual Mèdica.    


En cas que vostè realitzi activitat privada, des del Col·legi de Metges de Barcelona li recomanem que comprovi que té coberta la seva activitat a través del RETA o del MEL. És molt important que es compleixi aquesta normativa legal per tal d’evitar sancions des de la Seguretat Social.  

Si té qualsevol dubte al respecte estem  a la seva disposició; i pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 567 88 88 o del correu electrònic col.metges@comb.cat.