Notícies

Registre Estatal de Professionals Sanitaris

El Ministerio de Sanidad ha posat en funcionament el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios  (REPS) que preveu la incorporació de les dades dels professionals sanitaris que presten serveis en territori espanyol amb la finalitat de facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris i per a coordinar les polítiques de RRHH en el Sistema Nacional de Salud. 


Els centres sanitaris i consultes (també les unipersonals) estan obligats a comunicar al REPS les dades dels professionals que hi presten serveis. Les dades mínimes que cal incorporar són les següents: nom i cognoms, DNI o TIE, mitjà de comunicació (adreça electrònica o postal), situació professional i exercici professional (tipus de professional sanitari, tipus de contracte, horari, funcions i treball per compte aliè o autònom). 

És responsabilitat del centre sanitari comprovar la veracitat de les dades abans de comunicar-les, pel que és recomanable que el centre contrasti la informació que remet al REPS amb el propi professional. 
 
També és recomanable abans d'enviar la informació, que el centre sanitari consulti amb el seu assessor jurídic/laboral per a verificar que les dades relatives al tipus de vincle contractual dels professionals que presten serveis en el centre, principalment els professionals per compte propi (col·laboradors autònoms), s'ajusten a la situació contractual adient. 

Podeu trobar més informació per enviar les dades al Ministerio de Sanidad aquí i a la plana web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. També podeu adreçar-vos a la Unitat d'Atenció al Col·legiat del CoMB 935 678 888 o bé demanar cita prèvia
 
Informació relacionada