Notícies

Recerca sobre el grau de Pràctica Basada en l’Evidència: participa en l’enquesta

La Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb altres universitats estatals, està elaborant una nova eina per mesurar el grau de Pràctica Basada en l’Evidència entre els professionals de la salut. 

Per assegurar la qualitat final d’aquesta eina, l’equip de recerca que porta a terme el projecte ha elaborat una enquesta dirigida a tots els professionals sanitaris.  Si voleu participar, podeu accedir a l’enquesta en aquest enllaç

Més informació