Notícies

Recepta electrònica privada

Recepta electrònica privada: una aposta professional conjunta per la seguretat, la qualitat i l’accessibilitat

  • Tres de cada deu metges que fan activitat privada ja utilitzen la plataforma REMPe que facilita el CoMB per emetre receptes

Els col·legis de metges, de dentistes i de farmacèutics de Catalunya impulsen de manera conjunta el Sistema de Recepta Electrònica Privada, un projecte que representa un gran avanç en matèria de seguretat per al pacient. La recepta electrònica privada facilita la coordinació entre els professionals sanitaris i garanteix la qualitat en la prescripció i dispensació de medicaments, així com la confidencialitat de les dades. En el marc de col·laboració entre les diferents organitzacions col·legials, s’han establert les bases per facilitar l’accés a aquest sistema a tots els professionals, de tal manera que qualsevol recepta electrònica prescrita en l’àmbit privat pugui ser dispensada en qualsevol farmàcia comunitària. L’objectiu d’aquest esforç conjunt és aconseguir una millora en l’optimització, l’efectivitat i la seguretat dels processos i tractaments.

El CoMB i la resta de Col·legis de Catalunya ofereixen als col·legiats l’accés gratuït i il·limitat a la plataforma REMPe, que està homologada i compleix l’establert al Reial Decret 1718/2010, de recepta mèdica i ordres de dispensació. Tots els col·legiats, facin o no activitat privada, poden sol·licitar l’accés a la plataforma per emetre receptes electròniques privades (Tutorial accés, registre i utilització de la plataforma REMPe).

El sistema també compleix els requisits legals que permeten prescriure i dispensar medicaments estupefaents.

Des de la posada en marxa del sistema, a la tardor del 2022, el 30% dels metges que realitzen activitat privada de manera habitual ja estan utilitzant la Recepta Electrònica Privada a través de la plataforma REMPe. Les dades d’ús disponibles, mostren que les especialitats on més s’està utilitzant són psiquiatria (50% de les prescripcions emeses), medicina familiar i comunitària, anestesiologia i obstetrícia i ginecologia.

Pel que fa a la resta de professionals implicats en aquest avenç, segons dades del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el percentatge dels seus col·legiats que estan emetent receptes electròniques privades a través de REMPe també arriba ja al 30%, mentre que, segons el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (COEFC), fins el 75% de les oficines de farmàcia ja ha fet alguna dispensació amb aquest sistema. Durant els primers cinc mesos de l’any, es van emetre més de 60.000 receptes electròniques per part de professionals prescriptors.

Avantatges de la Recepta Electrònica Privada:

  • Seguretat clínica: informa d’alertes, detecta interaccions i duplicitats i evita errors de lectura. La medicació es registra a la història clínica del sistema.
  • Seguretat jurídica: protegeix les dades i la confidencialitat.
  • Traçabilitat: evita falsificacions, ja que es pot controlar tot el procés a través del número identificatiu de la recepta.
  • Fidelització del pacient i adherència al tractament.
  • Canal de comunicació amb el pacient i amb el professional de farmàcia.
  • Sistema àgil per al professional i per al pacient (es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet).
  • Gratuït per als col·legiats.
  • Sostenibilitat: evita o redueix l’ús de paper i tinta.

 

La recepta electrònica s’envia de manera automatitzada al pacient, que rep el full de medicació i informació a través d’un correu electrònic a la seva adreça amb un document PDF adjunt, que inclou el codi que cal mostrar al farmacèutic.

Per retirar el medicament a la farmàcia, el pacient s’ha d’identificar amb el DNI. Cal tenir en compte que la dispensació s’ha de fer abans dels 10 dies posteriors a l’emissió de la prescripció, ja que el sistema elimina les receptes un cop transcorregut aquest temps. En cas de tractaments de llarga durada, si la primera dispensació es fa dins del termini, la resta de les receptes quedaran disponibles automàticament durant els 10 dies corresponents a cadascuna.

 

Informació relacionada:

 

Àrea Professional del CoMB:
professional@comb.cat
93 567 88 55