Notícies

Qüestionari ERNA: anàlisis sobre l’ètica de la relació entre nivells assistencials

La Càtedra de Professionalisme i Ètica Clínica de la Universitat Saragossa està realitzant una recerca per estudiar les qüestions ètiques implicades en la relació entre nivells assistencials, ja que aquestes són un element essencial de l’excel·lència professional i constitueixen el motor de la qualitat assistencial. L’objectiu del projecte és cercar fórmules per millorar la coordinació entre atenció primària i atenció especialitzada, fet que repercutirà directament en la satisfacció i seguretat dels pacients, així com en la sostenibilitat del sistema sanitari. 

Des de la Càtedra s’ha elaborat un qüestionari anònim dirigit a tots els metges col·legiats per tal de conèixer la seva opinió sobre les qüestions ètiques que subjauen en l’atenció mèdica compartida. La participació del col·lectiu mèdic en l’enquesta, que s’omple en uns 10 minuts, redundarà en benefici de metges i pacients.