Notícies

Presentació del Quadern de la Bona Praxi sobre la incorporació de tecnologia mèdica innovadora. Vídeo disponible

Presentació del Quadern de la Bona Praxi sobre la incorporació de tecnologia mèdica innovadora. Vídeo disponible

El Consell de Col·legis de Metges (CCMC) va presentar el passat dimecres 15 de maig al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) el Quadern de la Bona Praxi (QBP) número 38 Incorporació de tecnologia mèdica innovadora. Aquest document ha estat promogut pel Grup de Treball de Bona Praxi del Grup Interdisciplinari de Professionals Vinculats amb la Salut (GIPS).

El QBP 38 és un document essencial per a tots aquells professionals de la salut compromesos amb l'excel·lència i la millora contínua de l'atenció sanitària i és una valuosa eina que aborda la tipologia de tecnologies mèdiques i l'ús i els coneixements que se'n deriven. Aquest Quadern de la Bona Praxi representa una contribució significativa al camp de la biomedicina i de les ciències que pivoten al voltant de la medicina i del pacient.

A través de set capítols, s'exploren i debaten l'aplicació de les noves tecnologies en el context mèdic, així com les implicacions i reptes que aquestes comporten. El document inclou els aspectes fonamentals que defineixen la bona praxi dels professionals de la salut en el desenvolupament, la prova de concepte, la introducció al mercat, les regulacions i l'ús de noves tecnologies.

Ja teniu disponible el vídeo de la presentació.

 

Els Quaderns de la Bona Praxi són guies de pràctica clínica que edita el CoMB per al CCMC i que promouen la bona praxi i la prevenció de riscos professionals. Són una eina de formació contínua per al desenvolupament professional dels metges. Aquí els podeu consultar tots.