Notícies

Presentació de la nova Junta Govern i dels delegats de l’Assemblea de Compromissaris

 

La nova Junta de Govern va celebrar ahir una primera sessió amb els nous delegats de l’Assemblea de Compromissaris a la seu del Col·legi. Els membres de la Junta van aprofitar l’ocasió per presentar l’equip davant dels companys delegats i per repassar els principals eixos del que serà el seu programa de govern per al període 2018-2022. El president del CoMB, Jaume Padrós, va agrair el compromís dels delegats de l’Assemblea, als quals va demanar que formulin “totes les propostes i crítiques que calguin, des de la lleialtat i amb voluntat constructiva”.   

 
La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, va ser l’encarregada de recordar el perfil professional, i també personal, dels vint metges i metgesses que integren la nova Junta electa, la qual ha renovat més de la meitat dels seus membres. Es tracta, en paraules de Padrós, d’un equip format per “professionals que han demostrat en els seus camps respectius competència, expertesa i lideratge”. Per primer cop, la Junta compta amb majoria de dones (55%). Entre els integrants, hi ha professionals dels diferents àmbits assistencials (primària, hospitalària, sociosanitari...), així com dels sectors públic (ICS i concertat) i privat.   
 
Per la seva banda, la composició de l'Assemblea de Compromissaris també s’ajusta a la realitat de la professió, tal com va exposar el vicepresident, Jaume Sellarès. Les dones representen un 46% dels delegats i els homes un 54%, mentre que la distribució per edats es correspon força amb la piràmide poblacional del col·lectiu. D'altra banda, per àmbits assistencials, un 43% es dediquen a l'atenció hospitalària, un 26% a l'atenció primària, un 10% són metges sèniors i un 21% treballen en altres àmbits (sociosanitari, salut mental, etc.). Per especialitats, la medicina familiar i comunitària és la més representada, amb un pes del 27%.   
 
L’exposició de les línies mestres del programa de govern va anar a càrrec del tresorer de CoMB, Lluís Esteve, i del vocal Antoni Trilla. Tal com van recordar, el programa és hereu dels valors del professionalisme i dels compromisos assumits al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya i recollits a la Declaració de Girona.   
 
El programa, que consta de 68 punts, té sis eixos d’actuació prioritaris
 
  • Promoció del lideratge dels professionals 
  • Participació dels professionals als òrgans de govern i de decisió de les organitzacions sanitàries
  • Lluita contra la precarietat laboral 
  • Abordatge del repte de la conciliació 
  • Abordatge del relleu generacional (demografia de la professió) 
  • Acompanyament i suport als companys i famílies en situació de vulnerabilitat   
 
Totes aquestes accions s’orienten cap a la defensa dels interessos dels professionals i dels ciutadans i cap a la construcció d’un Col·legi proper als metges i a la societat, que es consolida cada dia més com una institució independent, de prestigi i de referència. Jaume Padrós va destacar que el programa ha tingut molt en compte el context actual i els reptes de futur (socials, tecnològics, demogràfics...) i va avançar que la nova Junta  buscarà acords i complicitats amb l’administració, societats científiques, universitats, sindicats, resta de professionals, etc.
 
La trobada es va cloure amb la intervenció del director del Catsalut, David Elvira, que va destacar la tasca dels metges i de la resta de professionals sanitaris durant tots aquests anys de crisi econòmica  i d’insuficiència pressupostària per tal de salvaguardar la qualitat assistencial. Elvira també va recordar que professionals i administració comparteixen objectius comuns i va apostar per la col·laboració.