Notícies

premi Higea

Premi Higea del CoMB en reconeixement a persones d’altres àmbits que han destacat en la defensa dels valors de la professió mèdica

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) atorgarà aquest any per primer cop el Premi Higea, un reconeixement a la trajectòria de persones que, no sent metges, han destacat per posicionaments o accions que defensen i enalteixen els valors del professionalisme mèdic. El guardó es lliurarà coincidint amb l’acte de l’edició dels Premis a l’Excel·lència Professional 2023 del CoMB, que tindrà lloc el proper 27 de novembre a l’auditori Axa de Barcelona. Com és habitual, en aquest acte es reconeixerà l’excel·lència professional d’una cinquantena de metges i metgesses, així com de quatre equips assistencials.

Els valors del professionalisme mèdic són aquells comunament acceptats dins el contracte social que s’estableix entre la professió mèdica i la societat, a través del qual el metge ofereix els seus coneixements i habilitats per restablir o preservar la salut dels seus pacients, amb una relació de confiança mútua i respecte, emfatitzant la comunicació efectiva amb els pacients i llurs familiars. Són, en definitiva, elements determinants en la formació humana i professional i, alhora, exemplificadors i essencials per a un lideratge social basat en els valors de la competència, l’autoexigència, la generositat, l’altruisme, la justícia, la universalitat i la solidaritat.

El Premi Higea vol reconèixer persones que no siguin metges i que hagin destacat pels seus posicionaments en defensa d’aquests valors en manifestacions continuades escrites i/o orals o en altres preses de posició activa i del seu pensament, respectant el pluralisme i atenent els reptes de la societat del segle XXI.

Candidatures

En ser un premi de reconeixement, no s’admeten les autocandidatures. Les candidatures es poden presentar de manera individual per part del qualsevol col·legiat i col·legiada del CoMB entre el 22 de setembre i 31 d’octubre de 2023.

Més informació sobre proposta de candidatures, selecció i jurat del Premi Higea del CoMB