Notícies

Posada en funcionament del registre de voluntats anticipades

Comunicat conjunt del Departament de Sanitat i Seguretat Social i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social, donant resposta al compromís adquirit fa un any quan es va presentar la guia de consideracions sobre el document de voluntats anticipades, ha habilitat un registre centralitzat on adreçar aquests documents per tal de:
Facilitar el coneixement de l'existència de documents de voluntats anticipades i del seu contingut.

Facilitar l'accés als documents de voluntats anticipades i la seva consulta, de manera àgil i ràpida, per part dels metges que els hagin de tenir en compte.

Aquest registre on de manera voluntària s'hi inscriuran els documents de voluntats anticipades, independentment de la forma utilitzada per a la seva emissió, hi podrà accedir el metge o metgessa responsable d'un pacient que no pugui expressar per ell mateix la seva voluntat. L'accés es farà primer per una web del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i, un cop identificat el metge, a través del portal AOC, realitzant-se mitjançant un sistema que garanteixi tècnicament la identitat de la persona destinatària de la informació, la integritat de la comunicació, la disponibilitat les 24 hores del dia, la conservació de la informació comunicada i la constància de la transmissió, inclosa la data, i, alhora, garantint la confidencialitat de les dades. 

L'accés del metge o metgessa es realitzarà a través de www.metgescat.org. En aquesta pàgina es trobarà un qüestionari que demanarà uns identificatius, que corresponen als ja designats pel Col·legi de Metges de cada sol·licitant, i consten d'un nom acrònim d'usuari i una clau, que es correspon amb el password que serveix per a l'accés als serveis electrònics que el Col·legi ofereix. Si el metge o metgessa ha oblidat o no coneix el seu password, es podrà adreçar al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (telèfon: 902 197 260). 

D'acord amb el conveni signat entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, aquesta solució d'accés mitjançant identificatius és provisional, fins a la implantació del certificat digital i l'ús de la firma electrònica entre els metges col·legiats. 

Departament de Sanitat i Seguretat Social
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
29 de juliol de 2002

DECRET 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades (DOGC núm. 3665 - 27/06/2002)