Notícies

Participació activa de metges a les candidatures de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Dues de les candidatures que s’han presentat per concórrer a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona del proper 8 de maig s’han posat en contacte amb el Col·legi de Metges de Barcelona per fer-nos saber que, entre els seus integrants, compten amb la presència de metges col·legiats al CoMB, els quals representen els interessos del sector sanitari a cadascuna de les llistes.

La candidatura “Enric Crous & José María Torres” ha integrat a les seves files el doctor Manuel del Castillo, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu. Fer possible que el sector salut i el seu teixit empresarial estigui present a la Cambra, com a element clau de dinamització i d’innovació de l’economia catalana, és un dels objectius que planteja aquesta candidatura.

D’altra banda, la candidatura “Creem futur”, encapçalada per Carles Tusquets, compta amb la presència del doctor Jesús Costa Vila, director mèdic de l’Institut Oftalmològic Integral, el qual presentarà en un acte que tindrà lloc a la seu del CoMB el proper 30 d’abril les principals propostes que afecten el sector sanitari, relacionades, per exemple, amb l’intrusisme o la laboralització dels professionals.