Notícies

Padrós: “La futura llei de l’avortament ha de donar seguretat jurídica a les dones i als professionals”

El president del COMB, Dr. Jaume Padrós, ha anunciat en el seu blog que en uns dies veurà la llum un document de posició del COMB en relació al projecte de llei de l’avortament impulsat pel Ministeri de Justícia.


Padrós ha manifestat que el debat sobre la nova llei de l’avortament s’ha de fer en un context de respecte i ha insistit en la necessitat d'aconseguir un marc normatiu de consens que permeti el respecte a la intimitat de les dones i les seves parelles, que són les que han de prendre aquesta decisió.

A més, ha manifestat que la futura llei ha de donar seguretat jurídica a les dones però també als professionals.

Per altra banda, Padrós ha manifestat en la seva intervenció que el col·legi està treballant de manera directa amb les organitzacions sanitàries per veure com pot millorar la participació dels metges en el centres.