Notícies

Nova Comissió de Deontologia del COMB

En data 10 d'abril de 2014 ha quedat constituïda la nova Comissió de deontologia del COMB. La Comissió serà presidida pel Dr. Josep Teres Quiles. 


Entre les seves funcions principals es troben:

  • Assessorar a la Junta de Govern en els àmbits de l’ètica i la deontologia
  • Vetllar per la revisió i l’actualització del Codi de Deontologia
  • Promoure la formació i la difusió de l’ètica i la deontologia mèdica entre el col·legiats
  • Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes moralsMembres de la Comissió de Deontologia del COMB: 
Dr. Pere Nolasc Barri Ragué
Dra. Montserrat Bernabeu Guitart
Dr. Josep A. Blanco Domínguez
Dr. Manuel Borrell Muñoz
Dr. José J. Escobar Barranco
Dr. Lluís Cabré Pericas
Dra. Cristina Fortià Palahí
Dr. Arkaitz Imaz Vacas
Dra. Clara Llubià Maristany
Dr. Miquel Macià Garau
Dr. Ferran Masanes Toran
Dr. Josep M. Menchón Magriñà
Dr. Joan Nardí Vilardaga
Dr. Amat Palou Sanromà
Dra. Eva Peguero Rodríguez
Dr. Amadeu Pujol Robinat
Dra. Natàlia Riera Nadal
Dra. Anna Roca González
Dra. Eulàlia Ruiz Gil
Dr. Joan Sala Pedrós
Dra. Antònia Sans Boix
Dr. Joaquim Semillas Ricart
Dra. Rosa Servent Pedescoll
Dr. Josep Terés Quiles