Notícies

Nous Estatuts del COMB: entrada en vigor el 22 de gener del 2009

La Junta de Govern us informa que els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona han estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 22 de desembre de 2008 i estaran en vigor a partir del proper 22 de gener de 2009.

Amb aquesta publicació, el Departament de Justícia ha declarat que el text dels Estatuts adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aprovat en l’Assemblea Extraordinària de Compromissaris del Col·legi de data 26 de juny de 2008, s’adequa a la legalitat i, en conseqüència, disposa la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya.

La Junta de Govern us vol agrair la vostra participació i col·laboració en aquest projecte, tot felicitant-nos per haver aconseguit, en pocs mesos, uns Estatuts que responen plenament als imperatius legals d’adaptació, per una banda, i la seva adequació al context actual de la professió mèdica, per un altre.

Dr. Jaume Padrós i Selma
Secretari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Barcelona,23 de desembre del 2008