Notícies

Nou servei d’alta en línia a la borsa de treball del CoMB

Nou servei d’alta en línia a la borsa de treball del CoMB

La borsa de treball de Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ja permet registrar l’alta d’un nou usuari de manera telemàtica, a través de la web del Col·legi. El procés d’alta s’ha digitalitzat per facilitar i fer més àgil l’accés dels professionals a aquest servei col·legial. A través del portal del Servei d’Ocupació del CoMB, els col·legiats interessats poden introduir i actualitzar les seves dades curriculars, objectius i preferències per tal d’elaborar el seu perfil i rebre les ofertes que més s’hi ajustin.

Els col·legiats que ho prefereixen poden donar-se d’alta també de manera presencial, per telèfon o videoconferència demanant cita prèvia. Durant el procés, faran una entrevista personal amb un dels tècnics del Servei d’Ocupació del CoMB a través de la qual s’elaborarà i s’ajustarà el perfil de cada candidat per tal que rebin aquelles ofertes que li puguin resultar interessant.

Els col·legiats que es donin d’alta en línia també poden demanar aquesta entrevista personal inicial amb els tècnics del Servei d’Ocupació per rebre l’assessorament que necessitin.

Una borsa de treball especialitzada

La borsa de treball del CoMB és un servei especialitzat a l’abast de tots els col·legiats que vulguin cercar feina principal, trobar-ne un complement o fer un canvi en la seva carrera professional. S’hi publiquen més de 2.000 ofertes de treball a l’any. Prèviament, des del Servei d’Ocupació del CoMB, se’n fa una selecció qualitativa per tal que les ofertes sempre reuneixin uns requisits mínims quant a condicions per als col·legiats.

Quan es publica una oferta laboral, els candidats que tenen el perfil sol·licitat en reben la informació completa i detallada. Si aquesta no els interessa, no estan obligats a acceptar-la. Els professionals decideixen lliurement si presenten la seva candidatura al lloc de treball. Així mateix, totes les dades personals i laborals es tracten amb la màxima confidencialitat.

Més que ofertes laborals: assessorament laboral per als col·legiats

El Servei Ocupació del CoMB no només gestiona la borsa de treball amb les ofertes que arriben al CoMB. El Servei ofereix també una atenció personalitzada a través de tècnics especialitzats en el mercat laboral de l’àmbit mèdic:

  • Orientació professional sobre sortides laborals i mercat de treball.
  • Assessorament per a metges estrangers sobre permisos de treball i condicions de l’exercici.
  • Assessorament personalitzat per a l’elaboració del currículum i la carta de presentació.
  • Assessorament sobre modalitats de contractació, sistemes retributius i convenis.
  • Informació sobre la convocatòria MIR, sobre la realització de la residència i l’accés al mercat de treball a l’estranger.
  • Reorientació de carrera professional. 
  • Etc.

També enfocats a les empreses

El Servei d’Ocupació també està especialitzat i orientat a aquelles empreses, institucions o organitzacions sanitàries que busquen professionals mèdics. Les entitats que gestionen les seves ofertes laborals a través del CoMB tenen la seguretat que els candidats a qui s’envien són professionals col·legiats i que s’ajusten al perfil sol·licitat.