Notícies

Quaderns de la Bona Praxi (QBP) Telemedicina. Com i quan utilitzar-la en la pràctica assistencial

Nou Quadern de la Bona Praxi, dedicat a l’ús de la telemedicina

La col·lecció Quaderns de la Bona Praxi (QBP), que edita el CoMB per al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) des de l’any 1991, acaba de sumar un nou títol, aquest cop dedicat a la telemedicina, en el qual es recullen aspectes fonamentals d’aquesta modalitat d’atenció, amb l’objectiu d’orientar els professionals i les organitzacions a l’hora d’incorporar-la de manera adequada i segura en la pràctica assistencial. El QBP Telemedicina. Com i quan utilitzar-la en la pràctica assistencial és el número 37 de la col·lecció i ha estat elaborat per un equip redactor integrat per una quinzena de professionals, la majoria metges i metgesses, però també experts en dret sanitari. La coordinació ha anat a càrrec del metge internista i secretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky, i de l’advocada de l’assessoria jurídica del CoMB Mercedes Martínez.

La crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19 ha incrementat notablement l’ús de les TIC en l’àmbit assistencial, tant en el sector públic com en el privat. La telemedicina ha demostrat ser un bon instrument que, en aquestes circumstàncies, ha permès mantenir el seguiment de pacients i de processos assistencials. Al mateix temps, ha gaudit de prou acceptació i grau de satisfacció per part dels professionals sanitaris, de les organitzacions i dels pacients.

Davant la necessitat de plantejar la utilització de la telemedicina en el dia a dia dels processos assistencials, més enllà de l’excepcionalitat d’una pandèmia, el comitè editorial del QBP va considerar oportú i necessari impulsar aquest quadern i contribuir a recopilar nou coneixement i a promoure la creació de protocols i guies d’actuació que ajudin els professionals en aquest àmbit, tenint en compte els aspectes professionals, ètics, legals, tecnològics, científics, etc.

El nou QBP s’estructura en deu capítols (tipus de telemedicina, relació metge-pacient, qualitat de l’acte mèdic, avantatges i limitacions, consells pràctics, requeriments tècnics i de seguretat, responsabilitat civil professional, implementació als sectors públic i privat…). El darrer capítol és un resum estructurat en 15 punts a mode de conclusions. Entre aquestes conclusions, destaca la idea que és imprescindible identificar en quins casos les visites no presencials aporten valor i en quins casos i moments de cada procés assistencial, així com per a quins objectius clínics, la presencia física continua sent indispensable.

Més informació

*S'ha fet una edició limitada en paper del QBP en català. Els col·legiats i col·legiades interessats poden sol·licitar un exemplar adreçant-se al correu electrònic participacio@comb.cat. Els documents estaran disponibles fins a esgotar existències.