Notícies

Nou model de recepta mèdica privada en paper a partir del 21 de gener de 2013

El COMB no ha participat ni ha estat consultat en cap moment en l'elaboració de la normativa estatal referent a la recepta privada, d'aplicació a partir del 21/01/2013. 
La nostra opinió és que el procés de confecció de la recepta que preveu el real decreto sobrecarrega, enlenteix i, en definitiva, complica el procés assistencial sobretot en un moment en que l'evolució tecnològica permetria cercar solucions més fàcils, ràpides i econòmiques.

El Real Decreto 1718/2010 ha modificat moltes de les condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta mèdica, derogant la disposició fins ara vigent de 1984.Aquestes noves condicions i el nou model de recepta mèdica hauran de complir-se obligatòriament a partir del dia 21 de gener de 2013.
A continuació, us facilitem un resum de les condicions de prescripció i dels aspectes formals més rellevants, així com un nou model de recepta mèdica privada en paper que serà la única recepta vàlida a partir de la data esmentada.Aquest model ha estat consensuat entre els quatre col·legis de metges de Catalunya.