Notícies

Nou Document de Posició del CCMC sobre principis i deures en l’exercici de la Direcció Mèdica

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat un nou Document de Posició en què defineix els principis bàsics que, des del vessant ètic i professional, haurien de guiar l'exercici dels metges i metgesses que desenvolupen tasques de Direcció Mèdica. Es tracta del Document de Posició Principis i deures en l’exercici de la direcció mèdica dels hospitals i centres sanitaris, el qual sorgeix de la proposta d’un grup de metges que van participar als debats del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, celebrat a Girona el 10 de novembre de 2016. Concretament, van prendre part de la ponència “Lideratge i participació”, les conclusions de la qual van deixar en evidència la necessitat de disposar d’una definició dels aspectes ètics i de les responsabilitats lligades a l’exercici del càrrec de la Direcció Mèdica, així com d’uns criteris de referència que puguin ser d’utilitat en situacions de cert conflicte.

L'especificació dels deures que contrau el/la Director/a Mèdic/a (DM) en virtut del seu càrrec, a banda de perseguir l'òptim funcionament del centre, constitueix un recolzament essencial a les seves actuacions davant potencials ingerències externes i un marc en el qual emparar-se en el cas d'eventuals conflictes professionals.

El Document, coordinat pel doctor Antoni Castells, director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, pretén marcar uns elements de reflexió comuns per a la pràctica de l’exercici de la Direcció Mèdica, especificant els principis i deures que es projecten envers les persones malaltes, envers els professionals i envers les institucions sanitàries i el seu entorn social.

 

Informació relacionada