Notícies

comb catala

Nou Document de Posició del CCMC: ‘L’ús del català en la relació metge-pacient’

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) acaba de publicar el Document de Posició L'ús del català en la relació metge-pacient, on insisteix en el valor de la comunicació com a element essencial en la relació metge-pacient i el paper que hi juga la llengua com a eina fonamental. El document recorda que les habilitats lingüístiques són una competència bàsica dels metges per a l’establiment d’una relació de confiança amb el pacient i per a una atenció de qualitat. A Catalunya, on català i castellà són llegünes oficials, els pacients tenen dret a ser atesos en la seva llengua i, en aquest context, el CCMC recorda que els professionals han de vetllar per adquirir les competències lingüístiques necessàries en català i que l’administració, amb el suport de les organitzacions sanitàries i dels col·legis professionals, els ha de facilitar aquesta formació.

Aquest document s’ha elaborat prenent com a base altres documents anteriors:

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC ‘La competència lingüística del metge (comprensió i expressió) en la relació assistencial’, publicada el febrer de 2024

‘Estudi sobre les necessitats i coneixements lingüístics dels metges a l’assistència sanitària’ del CCMC (pricipals resultats publicats el febrer de 2024)

Article ‘La atención médica en los territorios bilingües’ (Medicina Clínica, juliol de 2022)