Notícies

Nota editorial sobre la nova llei d'interrupció voluntària de l'embaràs del Dr. Josep Arimany i el Dr. Màrius Morlans (Revista Española de Medicina Legal)