Notícies

Nota del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya davant la incertesa pressupostària d’enguany

És per tots reconegut que l’assistència sanitària pública a Catalunya té un gran valor pel conjunt de la societat. La competència professional, les infraestructures sanitàries i la confiança dels malalts amb els professionals i amb els metges en particular han generat amb els anys el bon nivell assistencial per a tots reconegut de l’assistència mèdica que s’ofereix al nostre país, comparable amb els països del nostre entorn.

Recordem, que aquest bon nivell de qualitat obtingut, s’ha aconseguit amb un dels pressupostos en salut més baixos de la Unió Europea.

Quan la nostra societat passa per moments de gran dificultat, fins i tot de privacions importants, la garantia d’una cobertura universal en salut, adquireix la seva màxima dimensió i sentit.

No parlem d’excel·lència, ni de “donar més per menys”: ens referim a mantenir el nivell adquirit  amb l’esforç de tots. Guanyar la confiança d’una societat costa molts anys, perdre-la, no gens.

Pensem que els metges ja hem realitzat, des de la perspectiva econòmica, tots els esforços que se’ns han demanat disminuint en els últims tres anys entre un 25% i un 30% dels nostres honoraris, i hem augmentat sense contraprestació el nombre d’hores d’exercici professional.

És per aquesta força moral que creiem que tenim, que ens dirigim al conjunt de la societat i sol·licitem formalment als responsables polítics i econòmics de l’elaboració dels pressupostos del nostre país, que no es disminueixi l’assignació pressupostària destinada a Salut. Hem arribat a una situació en què una major restricció podria repercutir de forma directa i indirecta el conjunt de l’assistència mèdica pública.

Per respecte a la dignitat personal dels ciutadans, per respecte a la dignitat de la professió  mèdica, però sobretot, per responsabilitat social davant aquesta difícil situació en la qual ens trobem, volem fer palesa la nostra preocupació així com el compromís adquirit amb la societat, de seguir mantenint un servei de qualitat des del professionalisme de tots els metges que representem.

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

24 d’abril de 2013