Notícies

Nota del COMB en relació al paper del metge davant la crisi

El Col·legi de Metges de Barcelona, amb una nota publicada al web el passat mes de juliol i en les conclusions de la Jornada celebrada aquell mateix mes sobre “Com gestionar la crisi amb responsabilitat des del sector sanitari“, s’ ha pronunciat sobre l’actual crisi econòmica estructural que pateix el nostre sistema sanitari i que afecta directament els honoraris dels metges que treballen al sector de la sanitat pública.

Als documents esmentats, fem referència a la necessitat de promoure l’autonomia dels metges, un factor decisiu per fer sostenible el sistema sanitari.

És absolutament imprescindible la “simplificació “ administrativa que faciliti una àgil i fluida relació metge-pacient i comunicació entre els diferents nivells assistencials.

Les autoritats sanitàries han de preveure que qualsevol acció relacionada amb noves prestacions o noves infraestructures ha d’ anar acompanyada d’una avaluació clínica  prèvia i una  partida pressupostària. En la nostra tasca del dia a dia, i en la nostra capacitat de decidir el millor per al pacient, hem de  poder dir “no”quan sigui necessari  i assumir la coresponsabilitat amb  gestors i polítics.

Per altra banda, és imprescindible una negociació directa entre metges i gestors. Les  accions preses, per part de l’ Administració, de retallades generalitzades suposen desmotivació i disminució de l’incentiu per tractar d’avançar cap a un millor  servei sanitari relacionat amb el cost/oportunitat.

Hem de promoure nous sistemes retributius en què les millores sobre els resultats assistencials repercuteixin directament sobre els honoraris dels metges.

A l’últim, afirmem la no conveniència de les retallades indiscriminades als metges. S’han d’ explorar altres mecanismes de gestió per millorar l’eficiència del sistema sanitari i de l’organització dels nostres centres, amb l’objectiu de prestar el millor servei possible als nostres pacients.

Barcelona, 26 d’ octubre de 2010 
Junta Permanent del COMB