Notícies

Nota del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Junta de Govern del COMB vol manifestar el següent:

1. El nostre suport a la voluntat del poble de Catalunya, expressada a través dels seus representants al Parlament de Catalunya, a les Corts espanyoles i ratificada a través del referèndum i, en conseqüència, el   nostre rebuig al fet que el Tribunal Constitucional no respecti aquesta voluntat.

2. Aquesta situació crea un gran desencís i frustra moltes aspiracions del nostre país, com la de poder comptar amb més i millors instruments d’autogovern i d’organització, mitjans necessaris per al progrés de la societat catalana i dels seus ciutadans. En concret, pel que fa al sistema sanitari, en un moment de crisi econòmica molt important, la modificació d’aspectes bàsics relatius al finançament que establia l’Estatut pot contribuir al seu estancament o retrocés, en perjudici dels usuaris i dels professionals que hi treballen.

3. El COMB se suma, i encoratja també a la resta de la societat civil, a donar suport a totes aquelles iniciatives que defensin l’autogovern i  reclama a totes les institucions i a tots els partits polítics que vehiculin aquesta demanda des de la màxima unitat d’acció i consens. 

Barcelona, a 30 de juny de 2010