Notícies

Nota de la Comissió de Deontologia del COMB sobre l'actitud antivacunació d'alguns professionals

La Comissió de Deontologia del COMB ha debatut en profunditat la polèmica sobre les vacunes sistemàtiques que s’ha desencadenat arran del cas de diftèria en un infant no vacunat, diagnosticat a la comarca de la Garrotxa, ingressat de gravetat a un hospital de Barcelona i que finalment ha perdut la vida. Com a conseqüència d’aquest debat, la Comissió conclou que:

1.-  Lamenta que s’hagi donat un cas mortal  d’una malaltia prevenible en un nen. Cap ciutadà hauria d’emmalaltir per una causa evitable.

2.- L’eficàcia de les vacunes sistemàtiques està sobradament demostrada, així com el seu benefici per a la salut pública. Aquesta és una qüestió d’evidència científica irrefutable, no susceptible a interpretacions alternatives de base ideològica no demostrables.

3.- Les vacunes sistemàtiques són molt segures. Els efectes secundaris freqüents són lleus (febrícula i reacció local) i els efectes secundaris mes greus són excepcionals. La relació benefici/risc és altament positiva. Maximitzar aquests casos excepcionals i parlar d’efectes secundaris a llarg  termini no demostrats és desinformar i crear alarma social.  

4.- No li correspon a la Comissió debatre sobre la conveniència o no de l’obligatorietat de la vacunació sistemàtica, però recorda que la llibertat individual per prendre decisions s’ha de qüestionar quan aquestes decisions afecten als interessos i a la salut de tercers, com succeeix  amb la decisió de no vacunar als fills, la qual cosa pot afectar a la seva pròpia salut – en el cas dels fills son menors d’edat- i la seguretat de la resta de la població.

5.- El fet de justificar l’actitud antivacunes en base als interessos econòmics que pot haver-hi al seu entorn no és un argument que pugui, sota cap concepte, invalidar la científicament demostrada eficàcia de les vacunes sistemàtiques. Però si el que es vol dir amb aquest argument és que els metges que recomanen aquestes vacunacions – la immensa majoria – actuen sota pressió comercial, s’està insinuant que aquesta immensa majoria de metges son ineptes o corruptes. Això no solament és crear alarma social totalment injustificada, sinó que, dit per un  metge, és una vulneració  de les normes  de Deontologia.  

6.- Cal recordar que el deure dels metges, basat en l’ètica mèdica i reflectit al Codi de Deontologia en diversos articles, obliga a una lleialtat envers les persones, a emprar tots els mitjans necessaris i disponibles per preservar la salut de les persones, a no emprar procediments, ni prescriure medicaments ni fer recomanacions, que no estiguin basades en l’evidència científica o en l’eficàcia clínica, encara que el pacient hi consenti. El contrari seria maleficència.

7.- La Comissió de Deontologia, Comissió assessora de la Junta de Govern del COMB, creu que els companys metges que, públicament o en exercici de la professió, desaconsellen les vacunacions sistemàtiques, sense la concurrència de contraindicació justificada, vulneren les normes del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i, per tant, poden ser acusats  de mala praxis.